Αποφάσεις

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»             (Άρθρο 67 Ν.3852/10)Σας καλούμε να προσέλθετε στην δημόσια…
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κοκκαρίου Δήμου Σάμου...
Σελίδα 1 από 4