Αποφάσεις

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου,έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του...