Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016 11:46

Υπογραφή του Συμφώνου του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και έκκληση υιοθέτησης μέτρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Έκκληση Δημάρχου Σάμου Μ. Αγγελόπουλου για την υπογραφή του Συμφώνου του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών
του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και έκκληση
υιοθέτησης μέτρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο...