Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 11:30

Εργασίες καθαρισμού στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

Ολοκληρώθηκαν, στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Ανατολικής Σάμου, οι εργασίες καθαρισμού των αντλιοστασίων, των φρεατίων αποχέτευσης, του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού.