Δελτία Τύπου

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020 18:20

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμό 1028/ΟΙΚ.Γ.Δ. 167/25-07-2020 Απόφαση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου, προβλέπεται ότι:
Α. Οι υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Σάμου που στεγάζονται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, δεν θα λειτουργήσουν την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, λόγω διενέργειας έκτακτων απολυμαντικών εργασιών σε αυτό.
Ειδικότερα την Δευτέρα 27/07/2020, δεν θα λειτουργήσει:
•Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Σάμου
•Η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Ανατολικής Σάμου
•Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ανατολικής Σάμου
•Η Διεύθυνση Κ.Ε.Π. του Δήμου Ανατολικής Σάμου
•Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Σάμου
•Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου
•Το Αυτοτελές Τμήμα Δόμησης του Δήμου Ανατολικής Σάμου
•Το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Ανατολικής Σάμου
•Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Ανατολικής Σάμου
•Το Τμήμα Αποθήκης, Προμηθειών - Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Σάμου
Η εξυπηρέτηση των πολιτών για θέματα αρμοδιότητας Κ.Ε.Π., θα είναι δυνατή από το Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου για την συγκεκριμένη ημέρα. Β. Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, δεν θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες που στεγάζονται στο νέο Δημοτικό Κατάστημα Πυθαγορείου, λόγω διενέργειας προληπτικών εργασιών απολύμανσης αυτού.
Ειδικότερα, στις 28 και 29/07/2020, δεν θα λειτουργήσει:
Το Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου
Το Ταμείο Πυθαγορείου
Η εξυπηρέτηση των πολιτών για θέματα αρμοδιότητας Κ.Ε.Π., για το συγκεκριμένο διήμερο, (28 &29/07/2020), θα είναι δυνατή από τη Διεύθυνση Κ.Ε.Π. στην πόλη της Σάμου. Γ. Εργασίες που άπτονται της καθημερινότητας των υπηρεσιών του Δήμου σε εξωτερικούς χώρους, όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, εργασίες αποκατάστασης του υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου θα διεξαχθούν κανονικά.