Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 06:41

Τελικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Κατόπιν εξέτασης αντιρρήσεων των υποψηφίων, δημοσιεύονται οι τελικοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας , της υπ'αριθ. πρωτ. 10405/25-08-2020 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.