Δελτία Τύπου

Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 19:36

Απολύμανση στα λύκεια του Δήμου

Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες απολύμανσης των σχολικών κτίριων στα οποία στεγάζονται τα λύκεια του Δήμου Ανατολικής Σάμου, μετά τη λήξη των καταλήψεων.
Με αυξημένο το αίσθημα της ευθύνης για την προστασία της δημόσιας υγείας προσπαθούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε για την ασφάλεια όλων.
Λαμβάνουμε άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών διασποράς του COVID-19.