Δελτία Τύπου

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 16:29

Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστήματος Υπόγειων Κάδων

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενημερώνει του δημότες ότι εντάχθηκε το έργο Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστήματος Υπόγειων Κάδων Για την Αναβάθμιση του Αστικού Εξοπλισμού στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε σε πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου.
Οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε 4 σημεία του Δήμου μας.