Δελτία Τύπου

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017 15:24

Στην πρώτη δεκάδα από 2.247 Ευρωπαϊκές πόλεις, ο Δήμος Σάμου!!!

Στην τελική Ευρωπαϊκή δεκάδα για το διαγωνιστικό μέρος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας επελέγη ο Δήμος Σάμου !!!