Δελτία Τύπου

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 06:36

Υποβολή αίτησης του Δήμου Σάμου στο πρόγραμμα "Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το πρόγραμμα “EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE” (EDEN) – «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί...