Δελτία Τύπου

Κυριακή, 04 Ιουνίου 2017 13:25

Έναρξη ανακύκλωσης στο Δήμο Σάμου

Ο Δήμος Σάμου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου του σχεδίου που αφορά την συνολική διαχείριση στερεών αποβλήτων αρχίζει την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ...