Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017 14:42

ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4483/17 (ΦΕΚ Α' 107 / 31.07.2017).

Σας γνωρίζουμε  μετά την ψήφιση του Ν.4483/2017, «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας...