Δελτία Τύπου

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 14:01

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥ GREIFSWALD ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Ολοκληρώθηκε σήμερα η τριήμερη επίσκεψη της αντιπροσωπείας από το Δήμο Greifswald αποτελούμενη από...