Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 11:50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Υιοθετώντας ομόφωνα εισήγηση του Δημάρχου Σάμου, Μιχάλη Αγγελόπουλου, το Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος...