Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017 06:18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΑΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι συχνά παρατηρείται, στα όρια του οικοπέδου του Δήμου Σάμου πλησίον...