Δελτία Τύπου

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 12:06

Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σάμου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμου είναι μια νέα δομή για την υποδοχή...