Δελτία Τύπου

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 13:08

Προβολή της Σάμου στην Ιταλική Τηλεόραση

Στο πλαίσιο της προβολής του νησιού μας στην τουριστική αγορά της Ιταλίας...