Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 09:49

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη έγκαιρης υλοποίησης όλων των μέτρων...