Δελτία Τύπου

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 05:44

Οι Πρωτοβουλίες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την ανακούφιση των πυροπαθών της Αττικής

Η στήριξη παιδιών πυροπαθών, η διάθεση ποσού από ίδιους πόρους ύψους  600 χιλιάδων ευρώ, η διάθεση μέσω ΚΑΠ 1,5 εκατ. ευρώ, η δημιουργία λογαριασμού αλληλεγγύης...