Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 09:08

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Σάμου Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΚΤΕ) στα προγράμματα των Ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης Εθνικής εμβέλειας.

Ενημερώσουμε ότι από σήμερα, 18/01/2019, ξεκίνησε η δεύτερη (Β΄) φάση τις διαδικασίας υλοποίησης του έργου...