Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 18:50

Συνεχίση του ελέγχου των αιτήσεων για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Ενημερώνουμε τους δημότες μας, ότι η Επιτροπή που έχει συσταθεί με την με αριθμό 768/04-04-2018 Απόφαση του Δημάρχου Σάμου, συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος...