Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2019 06:05

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Για υποβολή νέων αιτήσεων, ανανεώσεις αιτήσεων του Επιδόματος Στέγασης όπως επίσης ...