Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2019 14:08

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας και χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα πλαίσια δράσεων...