Δελτία Τύπου

Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2020 08:36

Εργασίες καθαρισμού Περιφερειακής Οδού

Εργασίες καθαρισμού, από απορρίμματα, μπάζα και χόρτα παραπλεύρως της Περιφερειακής οδού και των δυο κατευθύνσεων, πραγματοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Σάμου προκειμένου να ευπρεπιστεί ο χώρος. Η απομάκρυνση του μεγάλου όγκου απορριμμάτων αποτελούσε επιτακτική ανάγκη για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και της άσχημης αισθητικής που δημιουργούσε όλη αυτή η εικόνα.
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις, όπου απαιτούνται, σε κάθε επίπεδο προκειμένου να ομαλοποιηθεί η εικόνα της πόλης.

Έκθεση εικόνων