Νέα

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 11:02

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 14 του Ν.4442/2016 για την ηλεκτρονική υποβολή...