Νέα

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 06:35

Τεχνική βλάβη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

Επειδή δυστυχώς δεν αποκαταστάθηκε ακόμη η βλάβη παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ/ΟΓΑ να επικοινωνούν με τα ΚΕΠ της περιοχής τους για να μην ταλαιπορούνται...