Νέα

Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2018 08:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Σάμος 3-9-2018
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Δερβενακίων & Α. Αλέξη
Τ.Κ. : 83100, Σάμος
Πληροφ. : Αθανάσιος Αποστόλου
Τηλέφωνο : 22733-53527 Fax : 22730-27521
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Σάμου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης (ΜΗΜΕΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.221 του Ν.4412/2016.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.Επισκευή του κτιρίου κοιτώνων νοσηλευτικού προσωπικού νοσοκομείου Σάμου.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 323.290, 60€
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 6/9/2018 και ώρα 10:30 π.μ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ