Νέα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 10:05

Παράταση χορήγησης δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ από τις ΠΕ της Χώρας και τα ΚΕΠ

Κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας μας, με τα ανωτέρω σχετικά της Διεύθυνσης Προστασίας ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑΚΑ, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης...