Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 11:10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ 31-3-2020

Σας καλούμε σε έκτακτη   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την 31η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Σημείωση: 1.    Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. 2.    Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr .
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας εξαιτίας  του COVID 19.