Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020 11:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13-5-2020

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την 13η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.