Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 10:54

Πρόσκληση σύγκλισης δημοτικοί συμβουλίου ειδική συνεδρίαση προυπολογισμού

Σας καλούμε να προσέλθετε στην δημόσια ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:
Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Σάμου οικονομικού έτους 2017 και έγκριση ΟΠΔ Δήμου Σάμου και εποπτευόμενων ΝΠΔΔ.