Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 06:35

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21-12-2016

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 21-12-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: