Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016 12:06

Κατεπείγουσα συνεδρίαση 21-12-2016

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης 17:30 για  συζήτηση  στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο :  Έγκριση αποφάσεων του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου με θέμα ψήφιση προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικ. έτους 2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ)
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων  για την έγκριση τους από το δημοτικό συμβούλιο,  ύστερα από την έκδοση γνώμης του Οικονομικού Παρατηρητήριου ΟΤΑ , καθώς η μη  έγκριση τους  κωλύει τη διαδικασία της ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου καθώς και του  ΟΠΔ  του Δήμου  και των   Νομικών προσώπων