Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 11:50

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2-11-2020

Καλείστε  να συμμετέχετε    σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  την  2η  του μηνός Νοεμβρίου   2020 ημέρα Δευτέρα   και ώρα έναρξης 14:00’  στο Δημαρχιακό Μέγαρο  , για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: