Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27-11-2020

Καλείστε  να συμμετέχετε    σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια Περιφοράς  την  27η  του μηνός Νοεμβρίου   2020 ημέρα Παρασκευή   και ώρα έναρξης 13:00’ -  13:30’  στο Δημαρχιακό Μέγαρο  , για λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: