Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 12:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4-12-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής»
Καλείστε  να συμμετέχετε    σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια Τηλεδιασκέψεως  την  4η  του μηνός  Δεκεμβρίου   2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 14:00’    , για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: