Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020 11:28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » Σας καλούμε σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την  2η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.