Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020 14:25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής»

Καλείστε να συμμετέχετε   σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια Περιφοράς την 11η του μηνός Δεκεμβρίου   2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 , για λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: