Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 08:16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18-1-2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής»
Καλείστε  να συμμετέχετε   σε   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια   Τηλεδιασκέψεως  την  18η  του μηνός  Ιανουαρίου   2021 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 13:30   μμ   , για  συζήτηση  λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
       (σελ  1 θέματα  11)