Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 11:11

Πρόσκληση σύγκλισης Δ.Σ 31-3-2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
                        (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
 Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 31η του μηνός Μαρτίου    2017,  Παρασκευή  και ώρα έναρξης 17:00 για τη συζήτηση  στο  παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης,  σύμφωνα με την ενημέρωση της από 23-3-2017 συνεδρίασης. Συζήτηση – ενημέρωση, κωδικοποίηση θέσεων και προτάσεων του Δήμου Σάμου,  στο πλαίσιο της αλλαγής του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)