Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 11:50

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 28-4-2017

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 28 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: