Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 12:10

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωης 28-4-2017

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 28-04-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: