Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 03 Μαΐου 2017 05:09

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 9-5-2017

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 09-05-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 προς συζήτηση του παρακάτω θέματος: