Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017 12:28

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 22-5-2017


Καλείσθε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 22  Μαΐου 2017 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: