Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017 11:30

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 9-6-2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  9η του μηνός Ιουνίου  2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα έναρξης 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.