Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2017 06:05

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Διαβούλευσης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης »
(Άρθρο 76, Ν. 3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου (Πλατεία Πυθαγόρα) την 8η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30, για τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).