Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Σάββατο, 09 Ιουλίου 2016 11:42

Πρόσκληση 12ης έκτακτης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Πρόσκληση 12ης  έκτακτης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                                            (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείσθε  να προσέλθετε σε έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, την 07 Ιουλίου   2016 ημέρα και ώρα 14:00΄ για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης:  

Θέμα 1ον.  Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. Εμπορίας ηλεκτρολογικών υλικών φωτιστικών» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Σάμου έτους 2016.

Θέμα 2ον. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 66/2016 απόφαση Ο.Ε.  σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Σάμου έτους 2016. Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω πιεστικού χρονικού ορίου για την  διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού.
 
                                                                                         Ο Πρόεδρος της  Ο.Ε
                                                                                                               
                                                                                         Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος
                                                                                         Δήμαρχος Δήμου Σάμου
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
                                               
1.    Βαλκαμλής Βασίλειος                                                
2.    Βασιλάκης Ανδρέας                                                  
3.    Καλατζής Αναστάσιος
4.    Παπαγεωργίου Παρασκευάς
5.    Σεβαστάκης Χριστόδουλος
6.    Θάνος Στυλιανός
7.    Καρλοβασίτης Ευάγγελος
8.    Τζίχας Κων/νος
             
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Σάμου
2. Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών  Δήμου Σάμου
3. Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Σάμου