Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 13:23

Πρόσκληση έκτακτης σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 22-06-2017

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  22η του μηνός Ιουνίου  2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα έναρξης 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Θέμα:  Υιοθέτηση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου   για τους συμβασιούχους του Δήμου Σάμου.    Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της δημοσίευσης της Απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού συνεδρίου με την οποία  κρίνονται  αντισυνταγματικές οι παρατάσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στην καθαριότητα