Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 13:27

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 22-06-2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 22-06-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 προς συζήτηση του παρακάτω θέματος: