Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 13:39

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 23-6-2017

                  Θέμα: Πρόσκληση 15ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                                            (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείσθε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 23  Ιουνίου 2017 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: